ОПАКОВКА и ДОСТАВКА

Цялостен процес...

Нашата компания е наясно колко е важно да се поддържа качеството на продуктите по време на етапите на опаковане и транспортиране. Целият процес на опаковане се извършва от екип от експерти, за да се гарантира устойчивостта на продуктите и запазването на високо качество.

Този процес се осъществява на четири етапа:

Etap 1

Цветята, отрязани от оранжериите, се приготвят, като се държат в кофи с вода със специални разтвори при +3 градуса за 1-2 дни.

Etap 2

Цветовете се изваждат от кофите и стъблата на цветята се почистват от влага.

Etap 3

Процесът на опаковане в картонени кутии протича без прекъсване на студената верига.

Etap 4

Транспортира се в топлоизолирани и хладилни камиони.